Netwerk chronische pijn.

Sinds 2014 ben ik aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn: een landelijk netwerk van oefentherapeuten Mensendieck en Cesar die zich geschoold hebben in chronische pijn.

Chronische pijn kan zeer belemmerend werken op uw dagelijks functioneren. Om mensen met chronische pijn te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van een speciaal protocol. Dit richt zich niet in de eerste plaats op vermindering van de pijn. Wilt u meer weten over de behandeling van chronische pijn? Lees meer of kijk op Facebook

Kitty
Oefentherapeut Cesar, Schroth therapeut & Slaapoefentherapeut