Vorstenbosch & van Tol bedrijfsarts.

De bedrijfsartsen en casemanagers van Vorstenbosch & Van Tol zijn gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers en werkgevers  bij verzuim en re-integratie van zieke medewerkers. Onze focus ligt daarbij op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dat bereiken we door de voor ons zo karakteristieke aanpak.

Onze bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in het verlenen van de medische ondersteuning en Arbozorg. Hierbij worden zij ondersteund door onze taakgedelegeerde casemanagers.

Onze begeleiding
We beginnen de verzuimbegeleiding met een analyse van het werk, de werkomgeving, het functioneren van de werknemer binnen het bedrijf en (indien relevant) zijn / haar privéomstandigheden. Dat maakt duidelijk waar het knelpunt zit. Op basis van de oorzaak van het verzuim bepalen we onze aanpak.

Wij denken in mogelijkheden
Bij verzuim en re-integratiebegeleiding zijn de mogelijkheden ons uitgangspunt. Het gaat dus om wat u als werknemer nog wél kan. Samen met u en uw werkgevergaan we op zoek naar passend werk en inzetbare mogelijkheden binnen het bedrijf.

Onze manier van werken
Onze manier van werken kenmerkt zich door:

  • daadkracht, flexibiliteit, snelheid en pro activiteit;
  • persoonlijk contact door vast contact persoon / casemanager en bedrijfsarts
  • maatwerk;
  • samenwerking met een groot aantal (nationale) netwerkpartners;
  • de medicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim.

Ik stel me graag aan u voor.

Kitty
Oefentherapeut Cesar, Schroth therapeut & Slaapoefentherapeut